Projekt Poznej své město jsme v roce 2018 zrealizovali na Gymnáziu Františka Palackého již potřinácté.

Tato akce je určena pro nové studenty gymnázia, za průběh zodpovídají výchovný poradce, školní psycholog a třídní učitelé. Na organizaci se podílí studenti septim - frekventanti pedagogicko-psychologického semináře (SPP - Seminář se zaměřením na pedagogiku a psychologii - učební plán zde).